Design a site like this with WordPress.com
Get started

Virallinen lausunto häirintää ja syrjintää vastaan

Helsingin Piiri on vastikään saanut informaatiota viime vuosien aikana tapahtuneesta asiattomasta ja vahingollisesta käyttäytymisestä filosofian tutkijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Ongelmakäyttäytymistä on ollut myös tapahtumissa, joissa Piirin jäseniä on ollut läsnä. Helsingin Piiri pyytää vilpittömästi anteeksi kyvyttömyyttään tunnistaa ja reagoida asiattomaan toimintaan niin, että häirintä olisi saatu lopetettua. Teemme tarvittavat konkreettiset muutokset, jotta vahingollista käytöstä ei tapahdu järjestön sisällä ja jotteivät Piirin jäsenet osallistu sellaiseen esimerkiksi muiden järjestöjen toteuttamissa tapahtumissa.

Syrjintä kaikissa muodoissaan sekä syrjintään kiinteästi liittyvä häirintä ovat vakava ongelma akateemisessa filosofiassa. Helsingin Piiri suhtautuu ongelmaan äärimmäisellä vakavuudella ja haluaa painottaa, ettei tällaiselle toiminnalle ole minkäänlaista sijaa järjestössä. Jos joku on kokenut syrjintää tai tullut häirityksi järjestön aiempien tai nykyisten jäsenen toimesta tapahtumissa, internetissä tai muualla, voi siitä ilmoittaa joko Helsingin Piirin hallituksen jäsenelle Sofia Blanco Sequeirokselle osoitteessa etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai anonyymisti tällä lomakkeella.

Helsingissä 24.10.2021

Helsingin Piiri


Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Sofia Blanco Sequeiros, etunimi.sukunimi@helsinki.fi


An Official Statement Against Harassment and Discrimination

The Helsinki Circle has recently received information regarding inappropriate and harmful behaviour among philosophy researchers and students over the past few years. Such behaviour has also occurred at events where Helsinki Circle members have been present. The Helsinki Circle sincerely apologises for not having been able to identify and react to such behaviour earlier with the necessary force. We will make concrete changes to ensure that such harmful behaviour does not occur within the organisation and that members of the Circle do not participate in such behaviour, for example at other organisations’ events.

Discrimination in all its forms, as well as harassment connected to discrimination, are a serious problem within academic philosophy. The Helsinki Circle takes this issue extremely seriously. We emphasise that we do not tolerate discriminatory behaviour or harassment in any form within our organisation. If you have experienced discriminatory behaviour or have been harassed by our past or present members online, in any of our events, or other spaces, please contact board member Sofia Blanco Sequeiros at firstname.lastname@helsinki.fi or approach us anonymously via this online form

Helsinki, 24.10.2021

The Helsinki Circle


For more information, please contact board member Sofia Blanco Sequeiros at firstname.lastname@helsinki.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: