Design a site like this with WordPress.com
Get started

New Article on the Demarcation Problem Published!

The paper “Demarcation without Dogmas” written by Helsinki Circle members Ilmari Hirvonen and Janne Karisto was published in Theoria on 13 February 2022. Read it if you are interested in how the proposed answers to the demarcation between science and pseudoscience have developed over the decades. In addition, Hirvonen and Karisto give suggestions on how demarcation couldContinue reading “New Article on the Demarcation Problem Published!”

Virallinen lausunto häirintää ja syrjintää vastaan

Helsingin Piiri on vastikään saanut informaatiota viime vuosien aikana tapahtuneesta asiattomasta ja vahingollisesta käyttäytymisestä filosofian tutkijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Ongelmakäyttäytymistä on ollut myös tapahtumissa, joissa Piirin jäseniä on ollut läsnä. Helsingin Piiri pyytää vilpittömästi anteeksi kyvyttömyyttään tunnistaa ja reagoida asiattomaan toimintaan niin, että häirintä olisi saatu lopetettua. Teemme tarvittavat konkreettiset muutokset, jotta vahingollista käytöstä eiContinue reading “Virallinen lausunto häirintää ja syrjintää vastaan”